Project Description

ACTIVITAT EN ESTUDI PER EL CURS 2021/2022

L’activitat d’escola esportiva i multiesport té per objectiu la formació esportiva de nens i nenes. Pretén ser un espai de divertiment i d’animació pels infants a través del joc i l’esport, on contribuir a desenvolupar les seves capacitats personals de coneixement a si mateixos, de relació, d’observació i d’autonomia en les seves activitats quotidianes. Alhora que adquireixen una bona base esportiva per més endavant escollir l’esport més adient a les preferències i característiques de cadascú garantint un bon desenvolupament psíquic i físic.

Cursos:1r a 6è (Dimarts de 16.30 a 17.45 h)

Mínim 9 alumnes per grup

Preu:
1 dia a la setmana: 3 rebuts de 35 €

A càrrec de Tic-Tac serveis educatius

Lloc: Gimnàs de l’escola