JUNTA DIRECTIVA

Presidència

afafalgueres@afafalgueres.cat

Roger Mestres

Secretària

afafalgueres@afafalgueres.cat

Toñi Fernández

Tresorer

tresoreria@afafalgueres.cat

Mariona Carolà

COMISSIONS

Extraescolars

Tel: 644872815

extraescolars@afafalgueres.cat

Mireia Vendrell

Extraescolars

Tel: 644872815

extraescolars@afafalgueres.cat

Susanna Pérez

Extraescolars

Tel: 644872815

extraescolars@afafalgueres.cat

Pau Huguet

Extraescolars

Tel: 644872815

extraescolars@afafalgueres.cat

Núria Muñoz

Extraescolars

Tel: 644872815

extraescolars@afafalgueres.cat

Toñi Fernández

Extraescolars

Tel: 644872815

extraescolars@afafalgueres.cat

Ester Alonso

Extraescolars

Tel: 644872815

extraescolars@afafalgueres.cat

Raquel Rodríguez

Extraescolars

Tel: 644872815

extraescolars@afafalgueres.cat

Natàlia Rigau

Extraescolars

Tel: 644872815

extraescolars@afafalgueres.cat

Cristina Payet

Servei d’acollida

acollida@afafalgueres.cat

Eva Domínguez

Comunicació i xarxes socials

comunicacio@afafalgueres.cat

Eduard Creus

Comunicació i xarxes socials

comunicacio@afafalgueres.cat

Marius Colomer

Comunicació i xarxes socials

comunicacio@afafalgueres.cat

Agn´ès

Menjador

afafalgueres@afafalgueres.cat

Joan Ferrer

Menjador

afafalgueres@afafalgueres.cat

Mònica Martí

Formació Famílies

afafalgueres@afafalgueres.cat

Comissió conjunta amb AMPA Aulet i AFA IES Celrà

David Pons

Formació Famílies

afafalgueres@afafalgueres.cat

Comissió conjunta amb AMPA Aulet i AFA IES Celrà

Josep Otero

Festes

festes@afafalgueres.cat

Montse Becerra

Festes

festes@afafalgueres.cat

Mireia Feixes

Festes

festes@afafalgueres.cat

Annabel Martínez

Festes

festes@afafalgueres.cat

Clara Roig

Festes

festes@afafalgueres.cat

Ester Vinyals

Festes

festes@afafalgueres.cat

Nuria Martínez

Festes

festes@afafalgueres.cat

Lucia Espinosa

Millora de Patis

patis@afafalgueres.cat

Gerard Guerris

Millora de Patis

patis@afafalgueres.cat

Ester Travé

Millora de Patis

patis@afafalgueres.cat

Obed Ponce

Millora de Patis

patis@afafalgueres.cat

Eduard Creus

Millora de Patis

patisfalgueres@gmail.com

Roger Mestres

Millora de Patis

patis@afafalgueres.cat

Angel Prat

Millora de Patis

patis@afafalgueres.cat

Carles Munt

Millora de Patis

patis@afafalgueres.cat

Santi Albert

Comissió de coeducació i gènere

coeducacio@afafalgueres.cat

Sònia Vívolas

Comissió de coeducació i gènere

coeducacio@afafalgueres.cat

Gerard Guerris

Comissió de coeducació i gènere

coeducacio@afafalgueres.cat

Ester Travé

Comissió de coeducació i gènere

coeducacio@afafalgueres.cat

Alba Casellas

Comissió de coeducació i gènere

coeducacio@afafalgueres.cat

Isabel Cotxà

Representant de l’AFA al Consell Escolar

afafalgueres@afafalgueres.cat

Francisco José Gonzalez