L’ #AFAFalgueres s’ encarrega d’ organitzar i gestionar activitats extraescolars amb l’ objectiu de donar una formació complementària a la docent exercida per l’ escola, en aquesta pàgina hi trobareu tota l’ informació d’ aquesta comissió i totes les activitats extraescolars que gestiona.

Les quotes s’han calculat tenint en compte cada dia que es farà l’activitat durant el curs i dividint-ho en 3 rebuts (les festes i excursions ja estan descomptades).

Els cobraments a les famílies es faran trimestralment i per avançat, mitjançant un rebut que s’haurà de fer efectiu al número de compte de l’AFA (transferència o pagament al banc); us el farem arribar abans que comenci l’activitat.

Totes les activitats són d’octubre a maig (si no s’indica altra cosa).

L’AFA es reserva el dret d’anul·lar o modificar les activitats en funció de les inscripcions.

MOLT IMPORTANT!! Consulteu la normativa per qualsevol dubte.

Atenció: el pagament de l’activitat o la inscripció a aquesta suposa l’acceptació automàtica de la normativa.

Per a qualsevol aclariment podeu enviar un Mail a l’ adreça extraescolars@afafalgueres.cat

o bé trucar al telèfon 644 87 28 15 (Extraescolars).

Durant el curs us farem comunicats a través del email, telèfon o whatsapp proporcionats en el moment de la inscripció.

Es molt important que per rebre els comunicats per whatsapp tingueu memoritzat al vostre telèfon mòbil el telèfon 644872815.

En cas de no fer-ho no rebreu els missatges!!!

Els comunicats en paper poden arribar amb un cert retràs (si no rebeu cap e-mail de part nostra al llarg del curs, penseu que pot ser hi ha hagut algun error en la transcripció; en aquest cas, poseu-vos en contacte amb nosaltres).

En les activitats de la tarda, els primers 15 minuts seran per berenar.

És imprescindible la puntualitat en la recollida del nens, sobre tot en les activitats de la tarda (com s’explica a la normativa, l’absència de puntualitat per recollir als nens pot tindre greus conseqüències).

Calendari de pagaments pel curs escolar 23/24.

Primer pagament del 2-6 d’octubre.

Segon pagament del 8-12 de gener.

Tercer pagament del 8-12 d’abril.

El no pagament en els termes previstes pot donar lloc a l’expulsió del nen de l’activitat (sobretot si hi ha llista d’espera per la realització d’aquesta).

Recordeu que per realitzar activitats extraescolars s’ha de ser soci de l’AFA.

Inscripció Inicial

PERÍODE: 6-15 de setembre.

DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: DIVENDRES 15 DE SETEMBRE.

INICI DE LES ACTIVITATS: 25 de setembre.

INICI DE LES ACTIVITATS: 3 d’octubre, EXCEPTE MECANOGRAFIA inici finals de setembre (pendent de confirmació de data).

Períodes Altes i Baixes durant el curs.

2n trimestre – Altes i baixes: del 12 al 16 de desembre (fi activitat el darrer dia abans de Nadal).

3r trimestre – Baixes: del 27 al 31 de març (fi activitat el darrer dia abans de Pasqua).

La preinscripció (mes de maig) e inscripció (mes de setembre), es farà online a través d’un link que us farem arribar. S’han de respectar els terminis d’inscripció.

En el transcurs del curs us podreu inscriure o donar de baixa posant-vos en contacte amb nosaltres per e-mail extraescolars@afafalgueres.cat o per telèfon (Whatsapp) al 644 87 28 15.

NORMATIVA EXTRAESCOLARS GESTIONADES PER AFA FALGUERES (2023-2024)

Tota la normativa es aplicable a totes les famílies pel simple fet que el nen participi a l’activitat : no cal acceptació escrita signada pels pares.

La inscripció a l’activitat i el pagament d’aquesta es considera com acceptació de la normativa d’Extraescolars de l’AFA Falgueres.

 • Els cobraments a les famílies es faran en tres rebuts durant el curs (octubre/gener/abril), mitjançant un rebut que s’haurà de fer efectiu al número de compte corrent de l’AFA que s’indicarà en el mateix i que us farem arribar a través de l’escola. Els pagaments s’han de fer del 2-6 d’octubre, del 9-13 de gener, i del 11-14 d’abril.
 • En cas de no fer efectiu els pagaments dins els terminis establerts, la inscripció quedarà automàticament cancel·lada i l’alumne no es recollirà per a realitzar l’activitat extraescolar.
 • Les activitats proposades es faran sempre que el nombre d’inscrits superi una ràtio mínima que la faci viable. Les activitats podran anul·lar-se, variar d’horari, o obrir-se nous grups (a criteri de l’AFA).
 • Els preus definitius es comunicaran a principi de curs, però podran ser modificats segons variacions en el nombre d’alumnes i altres imprevistos.
 • L’AFA no estarà obligada de retornar els diners en cap cas.
 • S’han de respectar les dates establertes a principi de curs per a les altes/baixes i pagaments a les activitats extraescolars. El no respectar aquestes dates, sobretot si es de forma repetida, pot suposar l’expulsió de l’alumne de l’activitat.
 • En cas de places limitades, si el nombre de sol·licituds supera el màxim, els criteris d’accés a l’activitat seran, per aquest ordre:
 • haver realitzat la preinscripció,
 • haver desenvolupat l’activitat el curs anterior i
 • ordre d’inscripció / rebuda de les butlletes.
 • S’obrirà una llista d’espera per als alumnes inscrits que no hagin pogut accedir a l’extraescolar. S’avisarà a les famílies si queda alguna plaça lliure i els continua interessant l’accés a l’extraescolar.
 • Es prega puntualitat a la recollida dels nens un cop acabada l’activitat. Els monitors estan contractats dins una franja horària. Fora d’aquesta, i dintre de les possibilitats del centre, es durà al nen al servei de bona tarda, que haurà de ser pagat segons els preus vigents. En cas de que el centre o el servei de bona tarda no puguin assolir la custòdia del menor, s’avisarà a l’autoritat competent (mossos d’esquadra, policia, etc.) El no compliment d’aquest horari, sobretot de forma reiterada, pot comportar l’expulsió de l’alumne de l’activitat, no poden inscriure’s en cap altra.
 • És motiu d’expulsió d’una activitat el mal comportament, la falta de respecte als monitors o als companys, el fet de no cuidar el material comú, així com el fet de no respectar els gestes de barrera i altres recomanacions del monitor, etc.
 • No està permès l’accés dels pares, mares i tutors a les classes sense el permís dels monitors.
 • Les absències a les activitats no es descomptaran.
 • No es obligatori recuperar les sessions perdudes per qualsevol motiu, com per exemple, coincidència amb dia festiu, ni per excursions ni d’altres situacions que les puguin causar. Si l’AFA necessita fer un canvi de l’horari de forma puntual, es privilegiarà l’interès de la majoria sobre el d’uns pocs alumnes.
 • Els alumnes apuntats a extraescolar en horari de tarda, sortiran i per tant es recolliran per la porta principal de l’escola, per davant. Els pares o tutors son responsables únics de recollir als seus fills a l’hora convinguda.
 • És obligatori ser soci de l’AFA per a poder realitzar qualsevol activitat extraescolar i també és imprescindible estar al corrent de tots els pagaments de l’AFA (no únicament amb Extraescolars).
 • Les activitats d’esport que necessiten equipació, com és el cas de judo amb el quimono, el monitor/coordinador proposarà l’equipació i l’hauran de comprar les famílies.
 • Es consideraran mitjans de comunicació oficial el e-mail, els whatsapps, les trucades telefòniques, i les circulars en paper.
 • Els coordinadors de les activitats declinen tota responsabilitat legal dels imprevistos que es puguin donar. L’AFA disposa d’una assegurança civil.

Normativa que s’accepta pel simple fet d’inscriure al nen a l’activitat.

Butlleta d’autorització per a marxar sol/a de l’escola pel curs 2023/24.

La podeu descarregar i entregar-la degudament signada mitjançant tres vies:

– Dipositar-la a la bústia de l’AFA.

– Enviar-la per correu electrònic a extraescolars@afafalgueres.cat

– Enviar-la per whatsapp al telèfon d’extraescolars 644872815.

Per descarregar-la feu servir aquest enllaç: Autorització marxar sols

Sense aquesta autorització, no es podrà deixar sortir a cap alumne sol de les extraescolars del migdia.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

2024-06-10T22:12:05+00:00

Circ

ACTIVITAT PEL CURS 2024/2025 Circ a l'Escola és una activitat plena de creativitat, reptes i rialles. Les classes tenen una excel·lent acollida entre els i les alumnes, són divertides, formatives i originals. Durant el curs fem un recorregut per les disciplines circenses, a través del moviment i l'expressió corporal, practiquem amb jocs de psicomotricitat, de coordinació i d'equilibri. Tot un conjunt de dinàmiques artístiques que [...]

2024-06-10T22:08:01+00:00

Skate

ACTIVITAT PEL CURS 2024/2025 Des de l'escola Agroruralsurf veiem l'skate com una activitat física amb un enorme potencial de desenvolupament motriu dels infants. Equilibri, coordinació, consciència corporal, domini de les inèrcies, consciència de l'espai-temps-moviment són aspectes físics a treballar. Això sense tenir en compte el potencial social. La quantitat de valors de respecte, companyerisme, competitivitat sana i comunitat augmenta enormement el valor de l'skate. OBJECTIUS: [...]

2024-06-10T22:03:49+00:00

Fem un musical!

ACTIVITAT PEL CURS 2024/2025 El teatre musical és una activitat multidisciplinària, amb la que treballem una barreja de llenguatges com el cant, la dansa i el teatre. Prepararem les escenes dels musicals més coneguts i ens inventarem balls i cançons. Cursos: de 3r a 6è. Dia: Dimecres i dijous al migdia Preu: 140 € el curs escolar. A càrrec de: El Local Espai Musical. Espai: [...]

2024-06-10T21:55:25+00:00

ESCACS

ACTIVITAT PEL CURS 2024/2025   ESCACS GIRONA és molt més que una escola d’escacs, també oferim material d’escacs de la millor qualitat i col·laborem amb un dels clubs més grans de Catalunya (Club d’Escacs Santa Eugènia). QUÈ OFERIM? L'activitat consisteix en un curs d'iniciació als escacs que consta de mitja classe de teoria dels escacs (estratègia, tàctica, obertures) i mitja classe de partides d'entrenament on [...]

2024-06-10T21:41:58+00:00

MULTIESPORTS

ACTIVITAT PEL CURS 2024/2025 L’activitat d’escola esportiva i multiesport té per objectiu la formació esportiva de nens i nenes. Pretén ser un espai de divertiment i d’animació pels infants a través del joc i l’esport, on contribuir a desenvolupar les seves capacitats personals de coneixement de si mateixos, de relació, d’observació i d’autonomia en les seves activitats quotidianes. A més a més, adquiriran una bona [...]

2024-06-10T22:02:28+00:00

GIMNÀSTICA ESPORTIVA

ACTIVITAT PEL CURS 2024/2025 Activitat esportiva que consisteix en la realització d’una composició coreogràfica, combinant de forma simultània i a una velocitat, moviments corporals. Es pretén treballar i desenvolupar les habilitats psicomotrius bàsiques, com són els salts, els girs, els equilibris, els desplaçaments i el maneig d'aparells mitjançant l’aprenentatge de les diferents modalitats gimnàstiques (acrobàtica, rítmica i estètica). Treballem diferents qualitats físiques d’aquests esports com [...]

2024-06-10T22:01:38+00:00

INTELIGÈNCIA EMOCIONAL

El desenvolupament emocional és la capacitat de controlar les emocions, de tal forma que treballin per nosaltres i ens facin tenir una aptitud millor davant les situacions que la vida ens presenti. En aquesta activitat els infants aprendran a desenvolupar una bona autoestima que els permetrà enfrontar-se als diferents reptes de la vida, treballem l'autoconcepte perquè desenvolupin un bon diàleg intern que els permeti parlar-se [...]

2024-06-10T21:58:38+00:00

Art i creativitat

ART I CREATIVITAT ACTIVITAT PEL CURS 2024/2025 Aquest any a l’activitat extraescolar d’ART I CREATIVITAT no aprendrem ni a dibuixar ni a pintar… perquè de dibuixar i pintar ja en sabem tots! Això sí, farem servir molts papers, tants papers com sigui necessari; pintarem sense sortir de la ratlla i sobretot pintarem sense fer gaire cas de les ratlles; procurarem no haver d’utilitzar mai la [...]

2024-06-10T21:56:12+00:00

Piscina

ACTIVITAT PER EL CURS 2023/2024 L’ exercici físic que s’ aconsegueix amb la pràctica de la natació es molt important per el desenvolupament i creixement tan físic com a emocional dels infants. La piscina aporta coordinació, mobilitat del cos fent-la altament recomanable la seva pràctica. Els pares tindran que decidir el dia/dies i l’hora d’assistència. Serà responsabilitat dels pares portar-los i recollir-los de les instal·lacions. [...]

2024-06-10T22:00:19+00:00

Música en moviment

ACTIVITAT PER EL CURS 2024/2025 Aprenem els conceptes bàsics de la teoria de la música a través de l’experimentació, el joc, la veu, la percussió corporal i el moviment. Cursos: I3 a 2n. Dia: Dijous al migdia Preu: 140 € el curs escolar. A càrrec: El Local Espai Musical. Espai: Aula de l’escola.

2022-09-10T21:37:40+00:00

Funky

ACTIVITAT PER EL CURS 2022/2023 Activitat de lleure per a nens i nenes que els introdueix en el món del ball i de l’esport. La finalitat és que gaudeixin, aprenguin, es relacionin i estableixin vincles socials a través del Funky, incentivant valors com el treball en equip, l’esforç, la tolerància, el respecte, l’autocontrol i la superació personal. Des del primer dia se’ls introdueix en les [...]

2024-06-10T21:57:51+00:00

Mecanografia II

MECANOGRAFIA II ACTIVITAT PEL CURS 2024/2025 CURS DE PERFECCIONAMENT i TALLER D’INFORMÀTICA I Aquest curs s’adreça a aquells alumnes que ja han realitzat algun curs d’iniciació a la mecanografia ja sigui amb nosaltres o bé amb algun altre sistema. La prioritat d’aquest curs és la d’aprofundir en els coneixements de mecanografia (adquirir més velocitat) i treballar programes d’ofimàtica relacionats amb els treballs que han de [...]

2024-06-10T21:56:55+00:00

Mecanografia I

ACTIVITAT PEL CURS 2024/2025 CURS BÀSIC DE MECANOGRAFIA – Iniciació El curs bàsic de mecanografia s’adreça a nens i nenes de P5 fins a 6è de primària que volen iniciar el seu aprenentatge en la mecanografia. L’objectiu d’aquest curs és saber teclejar amb fluïdesa i amb tots els dits per a poder adquirir rapidesa i estalviar temps en l’elaboració de treballs. Els alumnes que tenen [...]

2024-06-10T21:39:27+00:00

Anglès

ACTIVITAT PEL CURS 2024/2025 ENGLISH FUN A AngloSchool sabem que el futur dels teus fills/es requerirà un bon domini de l’anglès, per això és important triar una School of English que complementi l’ensenyament que s’imparteix a les escoles. Escollir-nos és confiar en: 30 anys dedicats a l’ensenyament d’anglès de qualitat. Teachers formats en l'ensenyament de llengües estrangeres. Els nens i nenes es sentiran acompanyats durant [...]

2022-09-10T21:41:51+00:00

Judo

ACTIVITAT PER EL CURS 2022/2023 Art marcial tradicional ideal per millorar la competència motriu dels alumnes, augmentant en alt grau el nivell coordinatiu del nen. Així com qualitats bàsiques com l’elasticitat, velocitat, equilibri, força… Conèixer i experimentar les tècniques del judo de peu i a terra. Respectar el principi d’ajuda mútua, tant en la projecció com en les caigudes Realitzar les caigudes, evitant pors i temors [...]