El servei Bon dia / Bona tarda l’ofereix l’AFA a tots els socis que tinguin necessitat de portar o recollir els seus fills/es fora d’horari escolar.

Aquest curs el servei Bon dia s’ofereix de 7.45h a 9.00h del matí, i el servei Bona tarda s’ofereix de 16.30h a 18h o de 16.30h a 19h de la tarda.

El servei de matí tindrà lloc al gimnàs de l’escola pel nombre elevat de nens/es que hi participen. El servei de tarda es seguirà realitzant a la Biblioteca de l’escola.

El preus per utilitzar el servei durant el proper curs lectiu 2020-2021 són:

Servei Bon dia, partir de les 7:45 h. fins a les 9:00h. 23€
Servei Bona tarda de 16:30 h. fins a les 18:00 h. 23€
Servei Bona tarda de 16:30 h. fins a les 19:00 h. 37€
Servei Bon dia i Bona tarda, matins i tardes fins a les 18:00h. 37€
Servei Bon dia i Bona tarda, matins i tardes fins a les 19:00h. 51€

El preu del servei serà fixe mensual per als nens que hi assisteixin regularment. Als que hi assisteixin esporàdicament se’ls cobrarà per sessió, Els preus són els següents:

1 Sessió Servei Bon dia o Bona tarda fins a les 18:00h. 3€
1 Sessió Servei Bona tarda fins a les 19:00h. 5€

Recordeu que el servei és només per a nens/es membres de l’AFA.

El pagament es farà per rebut bancari, que es passarà aproximadament la primera setmana del mes següent al del servei.

La quota mensual i l’horari poden variar depenent el nombre de nens/es que hi assisteixin. Si es produeixen canvis s’informarà a les famílies amb un mes d’antel·lació.

Per acollir-vos a la quota mensual fixe és imprescindible que us inscriviu omplint la butlleta corresponent sinó es cobrarà la quota com a esporàdic.

Els nens i nenes que no siguin recollits puntualment a la hora que tenen contractada se’ls cobrarà una penalització per retard de 5€ cada mitja hora o fracció.

Els mesos de setembre i juny es cobrarà la part proporcional pels dies que s’ofereix el servei.

Per donar-vos d’alta del servei heu d’omplir la butlleta que trobareu aquí i heu de retornar-la a la monitora del servei o deixar-la a la bústia de l’AFA. També podeu demanar-la a la monitora del servei.

Per donar-vos de baixa també heu de fer exactament el mateix amb la butlleta que trobareu aquí.

Si teniu qualsevol suggeriment, pregunta o comentari referent al funcionament del servei podeu trucar al 654 94 02 52 (Eva Domínguez) o enviar un correu electrònic a acollida@afafalgueres.cat