La comissió de menjador s’ encarrega de coordinar la rel.lació entre el servei de menjador i l’ escola.

Aquesta comissió a part controla que el servei sigui correcte amb visites esporàdiques, seguiment dels menús i monitoratge del menjador.