Project Description

ACTIVITAT PER EL CURS 2021/2022

CURS DE PERFECCIONAMENT i TALLER D’INFORMÀTICA I
Aquest curs s’adreça a aquells alumnes que ja han realitzat algun curs d’iniciació a la mecanografia ja sigui amb nosaltres o bé amb algun altre sistema. La prioritat d’aquest curs és la d’ aprofundir en els coneixements de mecanografia (adquirir més velocitat) i treballar programes d’ofimàtica relacionats amb els treballs que han de fer a l’escola. Pel que fa a la informàtica, els programes que treballarem són: Word i Excel, i l’objectiu és que siguin curosos a l’hora de fer els seus treballs.

Cursos:

Hi haurà 2 Torns. Uns grups Faran l’activitat de setembre a febrer i els Altres de febrer a maig.
Dies proposats per fer l’activitat: dilluns, dimecres i divendres

Preu: 195 € aprox. el curs En 2 Pagaments. En cas de suspensió de l’ activitat per part de Procicat o la conselleria d’ educació és podran Fer Exercicis segons el nivell que hagin assolit a els alumnes.

A càrrec de Meca-Ràpid E.M.A.G. 1

Lloc: Aula d’informàtica