Project Description

ACTIVITAT EN ESTUDI PER EL CURS 2021/2022

CURS DE PERFECCIONAMENT i TALLER D’INFORMÀTICA I
Aquest curs s’adreça a aquells alumnes que ja han realitzat algun curs d’iniciació a la mecanografia ja sigui amb nosaltres o bé amb algun altre sistema. La prioritat d’aquest curs és la d’ aprofundir en els coneixements de mecanografia (adquirir més velocitat) i treballar programes d’ofimàtica relacionats amb els treballs que han de fer a l’escola. Pel que fa a la informàtica, els programes que treballarem són: Word i Excel, i l’objectiu és que siguin curosos a l’hora de fer els seus treballs.

Cursos:

De 12,30 a 13,30 h

De febrer a maig

Preu: + info a la comissió d’ extraescolars

A càrrec de Meca-Ràpid E.M.A.G. 1

Lloc: Aula d’informàtica