Les activitats que es realitzin al gimnàs de l’institut, els recull el monitor i els porten a l’institut, que és on els recullen els pares a les 18:15 a la porta. Al gimnàs de l’institut, l’aforament a dia d’avui està al 70% = 15 nens, però podria ser baixat pel Procicat: en aquest cas, si la normativa ho permet, es faria a l’aire lliure al porxo de l’institut.

La normativa de mesures de seguretat al gimnàs de l’institut seria la que aplica el Club de Rítmica (disponible a la web).


Preu: 45 € a el trimestre)

Horari: 16: 30-18: 15. Dilluns o dimecres, únicament és possible en el gimnàs de l’institut.
En cas de suspensió de l’ activitat per part de Procicat o la conselleria d’ educació es tornarà la part proporcional dels diners.


A càrrec de Tic-Tac serveis educatius


Lloc: Gimnàs de l’escola


L’activitat d’escola esportiva i multiesport té per objectiu la formació esportiva de nens i nenes. Pretén ser un espai de divertiment i d’animació pels infants a través del joc i l’esport, on contribuir a desenvolupar les seves capacitats personals de coneixement a si mateixos, de relació, d’observació i d’autonomia en les seves activitats quotidianes. Alhora que adquireixen una bona base esportiva per més endavant escollir l’esport més adient a les preferències i característiques de cadascú garantint un bon desenvolupament psíquic i físic.