Cursos: Hi haurà 2 Torns. Uns grups Faran l’activitat de setembre a febrer i els Altres de febrer a maig.
Dies proposats per fer l’activitat: dilluns, dimecres i divendres

A càrrec de Meca-Ràpid E.M.A.G. 1

Lloc: Aula d’informàtica

CURS DE PERFECCIONAMENT i TALLER D’INFORMÀTICA Inici: A definir

Total: 45 h: 30 h per al curs de perfeccionament i 15 hores per al taller d’ofimàtica (El nombre d’hores de cada activitat pot variar en funció de l’evolució dels alumnes)


Hores setmanals: 3 h 


Fi del curs: A definir


Preu total curs/nen: 195 € aprox. el curs En 2 Pagaments. En cas de suspensió de l’ activitat per part de Procicat o la conselleria d’ educació és podran Fer Exercicis segons el nivell que hagin assolit a els alumnes.


Aquest curs s’adreça a aquells alumnes que ja han realitzat algun curs d’iniciació a la mecanografia ja sigui amb nosaltres o bé amb algun altre sistema. La prioritat d’aquest curs és la d’ aprofundir en els coneixements de mecanografia (adquirir més velocitat) i treballar programes d’ofimàtica relacionats amb els treballs que han de fer a l’escola. Pel que fa a la informàtica, els programes que treballarem són: Word i Excel, i l’objectiu és que siguin curosos a l’hora de fer els seus treballs.