L’ empresa que gestiona el menjador de l’ escola (Bo i Sa) ens
comunica que estan tenint problemes a la pàgina web i degut a aquestes
incidències no es pot descarregar el calendari de dinars d’ aquest mes 
de Febrer.

A tal efecte hem pujat al nostre espai a la xarxa el corresponent menú d’ aquest mes d’ Octubre:

Calendari menjador

Tan bon punt es resolguin les incidències ja us ho comunicarem.