Aquest any l’AMPA oferirà el servei d’acollida durant les reunions de curs de les 17:45h fins a les 20:00h.

Aquest servei serà gratuït per tots els socis/es de l’AMPA.

També podeu deixar-hi germans/es que no estudiïn a l’escola. 

Lloc:Al gimnàs de l’escola

Dies que oferim el servei: 2, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21 i 24 d’octubre

Per a qualsevol dubte podeu enviar un correu electrònic a: acollidafalgueres@gmail.com