Cursos:

P5, 1r i 2n (de 16.30h a 18h)


Es faran dos torns.


Preu per torn: 29 €


A càrrec d’Albert Roca.


Lloc: Pati de primària.


Activitat
d’iniciació i familiarització amb la raqueta i pilota, on es busca
incentivar el desenvolupament motor de l’infant a través de la pràctica
del mini-tennis.

Es
començarà amb la pràctica d’exercicis de familiarització amb els
elements del joc: pilota, raqueta, dimensions de la pista, etc.; per
entrar a la pràctica global del mini-tennis. Es treballarà els diferents
cops del joc: dreta, revés, joc de xarxa i servei, etc. S’incentivarà
la participació en diferents modalitats de competició a través del joc i
la situació real.

Es
treballa amb grups reduïts de manera que es poden agrupar els nens i
nenes segons nivell adquirit i evolució de cada un d’ells.