Project Description

L’objectiu del «Taller d’Art i Emocions» és propiciar un ambient de treball relaxat i lúdic
alhora, per tal que els infants puguin expressar-se lliurement i créixer a través dels
llenguatges artístics, tot potenciant la seva creativitat. Tot plegat en un espai centrat en la
creativitat i el ritme de cada infant, oferint un ambient segur i de confiança per tal d’afavorir
les emocions constructives.
Els continguts es desplegaran envers uns centres d’interès que aniran canviant
setmanalment, al voltant del quals es realitzaran la majoria de les activitats.

Cursos: Dirigit a alumnes de P5 a 4t de primària. Horari dimarts migdia.

Preu: 50€ aprox. el trimestre).
A càrrec de Cati Salazar
Lloc: Aula de l’escola.Mínim 7 alumnes / màxim 10