Project Description

ACTIVITAT PER EL CURS 2022/2023

L’objectiu del «Taller d’Art i Emocions» és propiciar un ambient de treball relaxat i lúdic alhora, per tal que els infants puguin expressar-se lliurement i créixer a través dels llenguatges artístics, tot potenciant la seva creativitat. Tot plegat en un espai centrat en la creativitat i el ritme de cada infant, oferint un ambient segur i de confiança per tal d’afavorir les emocions constructives.

Els continguts es desplegaran envers uns centres d’interès que aniran canviant setmanalment, al voltant del quals es realitzaran la majoria de les activitats.

Cursos: de P4 a 2n de primària.

Dies: dimarts migdia.

Preu: 65€ aprox. el trimestre.

A càrrec de Cati Salazar

Lloc: Aula de l’escola.Mínim 8 alumnes.